AC compressor – Máy nén điều hòa ô tô

Bài viết này là một phần 1 of 1 trong series Điều hòa không khí - Khí hậu

EnterKnow: Hệ thống điều hòa không khí (A/C) trong ô tô bao gồm nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận có một vai trò chức năng riêng. Giống như ô tô, động cơ là trái tim, ở hệ thống điều hòa có máy nén (AC compressor) có vai trò tạo ra chu trình cần […]