Wheel Hub Motor – Truyền động động cơ trong bánh xe

Bài viết này là một phần 1 of 1 trong series In-Wheel Motor

Wheel hub motor, hub motor, hay in-wheel motor là những thuật ngữ để chỉ hệ thống truyền động trong đó động cơ được tích hợp vào trục bánh xe, bài viết này sẽ sử dụng thuật ngữ Động cơ trung tâm bánh xe, động cơ trục bánh xe, In-wheel Motor hay viết tắt IWM để […]