Động cơ đốt trong Hydro – HICE

Bài viết này là một phần 2 of 1 trong series Động cơ đốt trong Hydro

EnterKnow: Hydrogen internal combustion engine – Động cơ đốt trong Hydro: Nhiên liệu hydro có thể là một chiến lược thay thế khả thi, và có thể được thực hiện trong dài hạn. Chiến lược này có thể tránh rủi ro phụ thuộc vào nguồn cung hàng hóa (đất hiếm và đồng) và có thể […]