Hệ thống bôi trơn động cơ – Chất bôi trơn

Bài viết này là một phần 1 of 2 trong series Hệ thống bôi trơn động cơ

EnterKnow: Phương pháp giảm ma sát bằng cách đưa chất bôi trơn vào giữa các bộ phận tiếp xúc được gọi là bôi trơn. Hệ thống bôi trơn động cơ rất quan trọng đối với Động cơ ô tô, vì Động cơ bao gồm nhiều bộ phận quay và chuyển động khác nhau, khi hoạt […]

Hệ thống bôi trơn động cơ – Phân loại và Các đặc tính

Bài viết này là một phần 2 of 2 trong series Hệ thống bôi trơn động cơ

EnterKnow: Tùy thuộc vào động cơ, tính năng, mức độ hiện đại của động cơ mà có nhiều loại hệ thống bôi trơn khác nhau. Mỗi loại hệ thống bôi trơn có nhưng ưu nhược điểm riêng, và quan trọng nó đủ để thực hiện chức năng bôi trơn cho động cơ mà nó phục […]