Ai là người đã phát minh ra lốp xe ô tô?

Bài viết này là một phần 1 of 3 trong series Lốp - Tires

EnterKnow: Karl Benz không tự phát minh ra lốp xe, nhưng ông đã phát minh ra lốp xe cao su đặc đầu tiên cho ô tô. J.B. Dunlop đã phát minh ra chiếc lốp hơi đầu tiên dành cho xe đạp vào năm 1888 và tiếp tục thành lập công ty sản xuất cả lốp […]

John Dunlop, Charles Goodyear, và Lịch sử của Lốp xe

Bài viết này là một phần 2 of 3 trong series Lốp - Tires

EnterKnow: Lốp cao su khí nén (có thể bơm hơi) được sử dụng trên hàng tỷ chiếc ô tô trên khắp thế giới ngày nay là kết quả của nhiều nhà phát minh làm việc trong nhiều thập kỷ qua. Và những nhà phát minh đó có những cái tên mà bất cứ ai đã […]