Throw-out Bearing – Vòng bi cắt ly hợp là gì?

Bài viết này là một phần 1 of 1 trong series Ly hợp - Côn (Clutch)

Vòng bi cắt ly hợp là gì? Throwout Bearing: Vòng bi cắt ly hợp, vòng bi cắt côn, vòng bi ly hợp, vòng bi nhả ly hợp. Vòng bi ly hợp là một thành phần của ly hợp trên xe sử dụng hộp số sàn. Nó có công dùng cắt ly hợp, ngắt kết nối […]