Regenerative Braking System

Regenerative Braking – Công nghệ Phanh tái sinh

Bài viết này là một phần 1 of 2 trong series Regenerative Braking

Regenerative Braking System – Hệ thống phanh tái sinh (RBS) là một loại hệ thống phục hồi động năng giúp chuyển động năng của một vật thể đang chuyển động thành thế năng hoặc năng lượng tích trữ để làm chậm phương tiện và kết quả là làm tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu. […]

Hệ thống Phanh tái sinh (Tái tạo) hoạt động như thế nào?

Bài viết này là một phần 2 of 2 trong series Regenerative Braking

EnterKnow: Mỗi lần bạn đạp phanh ô tô, bạn sẽ lãng phí một nguồn năng lượng đáng kể. Vật lý cho chúng ta biết rằng năng lượng không thể bị phá hủy và biến mất (Định luật bảo toàn năng lượng). Vì vậy, khi ô tô của bạn giảm tốc độ, động năng đẩy nó […]