Wankel engine – Động cơ quay Wankel

Bài viết này là một phần 1 of 1 trong series Động cơ quay Wankel

Động cơ Wankel là một loại động cơ đốt trong sử dụng thiết kế quay lệch tâm để chuyển đổi áp suất thành chuyển động quay. Nó được phát minh bởi kỹ sư người Đức Felix Wankel và được thiết kế bởi kỹ sư người Đức Hanns-Dieter Paschke. Rotor của động cơ Wankel, bộ phận […]