Bosch – Hệ thống Xử lý khí thải với công nghệ phun kép

Bài viết này là một phần 2 of 5 trong series Xử lý khí thải Bosch

EnterKnow: Kết hợp với việc quản lý nhiệt độ hiệu quả, xử lý khí thải dựa trên SCR (Bộ chuyển đổi xúc tác) thậm chí còn có thể làm được nhiều hơn thế để giảm lượng khí thải nitơ oxit. Bosch đã phát triển một công nghệ SCR được gọi là DI-SCR sử dụng phương […]

Dosing module – Mô-đun định lượng trong Hệ thống xử lý khí thải của Bosch

Bài viết này là một phần 3 of 5 trong series Xử lý khí thải Bosch

EnterKnow: Dosing module – Mô-đun định lượng là một thành phần trong hệ thống xử lý khí thải của Bosch giúp giảm lượng khí thải nitơ oxit trong hệ thống xả. Công việc của nó là phun dung dịch urê-nước vào hệ thống xả. Hệ thống của Bosch giúp các phương tiện sử dụng động […]

Mô-đun cung cấp (Supply module) trong hệ thống xử lý khí xả Bosch

Bài viết này là một phần 4 of 5 trong series Xử lý khí thải Bosch

EnterKnow: Supply module – Mô-đun cung cấp có nhiệm vụ cung cấp cho hệ thống xả với lượng AdBlue® tối ưu, giúp xử lý khí xả động cơ đốt trong một cách hiệu quả. Mô-đun cung cấp (Supply module) chịu trách nhiệm cung cấp urê được sử dụng để khử oxit nitơ trong hệ thống […]

Hệ thống xử lý khí thải Denoxtronic của Bosch

Bài viết này là một phần 5 of 5 trong series Xử lý khí thải Bosch

EnterKnow: Hệ thống đo lường Denoxtronic bơm chất lỏng xả diesel (DEF), dung dịch nước urê 32,5%, vào dòng khí thải. Urê được chuyển thành amoniac thông qua nhiệt phân và thủy phân. Trong bộ chuyển đổi xúc tác, amoniac khử oxit nitơ thành nước và nitơ. Đặc tính ưu việt Denoxtronic Các thành phần […]

Bộ điều khiển định lượng Bosch Denoxtronic dosing control unit

Bài viết này là một phần 1 of 5 trong series Xử lý khí thải Bosch

EnterKnow: Denoxtronic dosing control unit – Bộ điều khiển được sử dụng để điều khiển và giám sát tất cả các chức năng và các bộ phận hoạt động trong hệ thống xử lý khí thải như các bộ phận gia nhiệt và hệ thống định lượng. Phần mềm liên quan và các chiến lược […]