in

Hệ thống xử lý khí thải Denoxtronic của Bosch

This entry is part 5 of 5 in the series Xử lý khí thải Bosch

Hệ thống đo lường Denoxtronic bơm chất lỏng xả diesel (DEF), dung dịch nước urê 32,5%, vào dòng khí thải. Urê được chuyển thành amoniac thông qua nhiệt phân và thủy phân. Trong bộ chuyển đổi xúc tác, amoniac khử oxit nitơ thành nước và nitơ.

Đặc tính ưu việt Denoxtronic

  • Nhỏ gọn: ít không gian lắp đặt cần thiết do thiết kế tích hợp cao
  • Tiêu chuẩn hóa: Giao diện đơn giản để tích hợp trong xe
  • Đáng tin cậy: Bosch cung cấp các giải pháp mạnh mẽ cho toàn bộ vòng đời của xe.
  • Kinh nghiệm: Hệ thống Denoxtronic được phát triển từ 2005

Các thành phần hệ thống Denoxtronic

Denoxtronic
A. Mô-đun cung cấp Denoxtronic
Mô-đun cung cấp làm giảm các oxit nitơ vào hệ thống xả.
B. Bộ kiểm soát định lượng Denoxtronic (Denoxtronic dosing control unit)
Bộ kiểm soát định lượng được sử dụng để kiểm soát và giám sát tất cả các chức năng và các thành phần hoạt động trong hệ thống xử lý khí thải.
C. Cảm biến NOx và cảm biến đa khí
Cảm biến NOx điều chỉnh và chẩn đoán quá trình khử oxit nitơ xúc tác.
D. Cảm biến áp suất chênh lệch
Cảm biến áp suất chênh lệch đo áp suất giảm giữa hai điểm trong mô hình dòng chảy
E. Mô-đun định lượng Denoxtronic
Mô-đun định lượng cung cấp AdBlue cho hệ thống xả.
Cảm biến vật chất dạng hạt
Cảm biến vật chất dạng hạt được sử dụng để theo dõi chức năng của bộ lọc hạt diesel (DPF)

Nguyên tắc hoạt động của xử lý khí thải

Xử lý khí thải bằng cách khử oxit nitơ có xúc tác chọn lọc (SCR): Các oxit nitơ (NOx) bị khử khi có mặt oxy.

Trong các ứng dụng ô tô, chất khử này được lấy từ chất mang là urê, (NH2) 2CO. Urê hòa tan nhiều trong nước và do đó có thể được thêm vào khí thải ở dạng chất lỏng của một nước urê dễ định lượng. Hệ thống SCR mô-đun của Bosch được sử dụng để đo tác nhân khử chất lỏng khí thải động cơ diesel.

Mô-đun cung cấp cung cấp chất lỏng xả diesel với áp suất cần thiết vào mô-đun định lượng. Mô-đun định lượng đảm bảo kiểm soát lượng chất lỏng xả diesel chính xác và xử lý quá trình phun và phân phối của nó trong ống xả.

Nhiệm vụ chính của bộ phận điều khiển (trong thiết bị kiểm soát định lượng) là tính toán dựa trên mô hình về lượng định lượng cần thiết theo một chiến lược định lượng đã định trước.

Lợi ích của hệ thống đối với việc xử lý khí thải

  • Góp phần đạt được các mục tiêu phát thải động cơ đốt trong hiện tại và trong tương lai
  • Tiêu thụ năng lượng thấp ở chế độ lái xe dựa trên kích hoạt liên quan đến nhu cầu có thể góp phần giảm lượng khí thải CO2 của xe
  • Việc sử dụng hệ thống SCR của Bosch giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và do đó lượng khí thải CO2
  • Thiết kế phẳng, tiêu chuẩn để giảm không gian lắp đặt
Series Navigation<< Mô-đun cung cấp (Supply module) trong hệ thống xử lý khí xả Bosch

Bản quyền thuộc về XecoV, đề nghị ghi rõ nguồn:

"EnterKnow & XecoV"

Khi sao chép nội dung. Xin Cảm Ơn!

Bạn nghĩ sao?

1.1k Points
Upvote Downvote
Hero

Được viết bởi Fields Nguyen

Đơn giản là viết - Kỹ thuật Ô tô!

Years Of MembershipUp/Down VoterContent Author

Bình luận

Leave a Reply