Tìm hiểu Hộp số tay điện tử Volkswagen: Hệ thống thủy lực

Bài viết này là một phần 2 of 4 trong series Hộp số tay điện tử Volkswagen

Hệ thống thủy lực cho phép hệ thống thực hiện các chuỗi chuyển động. Máy bơm thủy lực điện chịu trách nhiệm tạo ra áp suất cần thiết. Nhờ bộ tích lũy áp suất, hệ thống luôn có dự trữ dầu và áp suất cần thiết cho phép nó thực hiện các hoạt động chuyển […]

Tìm hiểu Hộp số tay điện tử Volkswagen: Hệ thống Điện tử điều khiển – Phần 1

Bài viết này là một phần 3 of 4 trong series Hộp số tay điện tử Volkswagen

Tiếp tục loạt bài viết về Tìm hiểu hộp số tay điện tử Volkswagen, bài viết này xin trình bày về hệ thống điện tử điều khiển hộp số. Thông qua các hình vẽ về sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động. Cần gạt chọn số Cần số điện tử cung cấp sự lựa […]

Tìm hiểu Hộp số tay điện tử Volkswagen: Hệ thống Điện tử điều khiển – Phần 2

Bài viết này là một phần 4 of 4 trong series Hộp số tay điện tử Volkswagen

Ở bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu sơ đồ tổng quát cũng như các thành phần cảm biến của hệ thống điện tử trên hộp số sàn điện tử. Bài viết này, chúng ta tiếp tục tìm hiểu các thành phần chức năng khác như bộ điều khiển, CAN Bus,… Trong khuôn khổ […]