Phanh khí nén – Part 2: Bầu phanh bánh xe (Air Brake Chamber) và Cụm Cơ sở phanh (Foundation brakes)

Bài viết này là một phần 2 of 10 trong series Phanh khí nén (Air brake) Cơ bản

Bầu phanh bánh xe hay còn gọi là buồng phanh, xilanh khí công tác là bộ phận chấp hành, nhận áp suất khí nén dược dẫn thông qua van chính từ bình tích áp/máy nén khí, tạo lực quay cơ cấu cam, ép guốc phanh (hoặc má phanh) vào tang trống hoặc rô to phanh […]

Phanh khí nén – Part 3: Máy nén khí, điều áp, bình chứa khí nén và van chính

Bài viết này là một phần 3 of 10 trong series Phanh khí nén (Air brake) Cơ bản

Yêu cầu đầu tiên của hệ thống phanh khí là một phương tiện nén không khí và lưu trữ trong các bình chứa để có thể sử dụng ngay khi cần. Nguồn của khí nén là máy nén, lấy không khí từ khí quyển và nén (điều áp) nó. Sau đó, khí nén được bơm […]

Phanh khí nén – Part 4: Nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống phanh khí nén

Bài viết này là một phần 4 of 10 trong series Phanh khí nén (Air brake) Cơ bản

Đạp phanh – Phanh được áp dụng Người lái nhấn bàn đạp phanh (mở van chân) Trong sơ đồ hệ thống phanh khí nén ở trên, không khí có áp suất cao được biểu thị màu xanh lam đậm trong đường ống và bình chứa. Khi người láp đạp bàn đạp phanh, mở van chân, […]

Phanh khí nén – Part 5: Hệ thống phanh khí Kép

Bài viết này là một phần 5 of 10 trong series Phanh khí nén (Air brake) Cơ bản

Hệ thống phanh khí kép đã được sử dụng từ giữa những năm 1970. Van chân (phân phối) kép chính là thành chính phần tạo nên hệ phanh kép. Nó thực sự là hai van được điều khiển hoạt động bởi một bàn đạp duy nhất. Điều này cho phép chia hệ thống phanh thành […]

Phanh khí nén – Part 6: Phanh đỗ

Bài viết này là một phần 6 of 10 trong series Phanh khí nén (Air brake) Cơ bản

Hệ thống phanh khí nén có thể dừng xe một cách an toàn và hiệu quả, nhưng việc đỗ xe và kéo phanh tay thì lại là một chuyện khác. Nó hoàn toàn không đáng tin cậy và bất hợp pháp. Bởi vì khi một chiếc xe đã dừng lại và tắt máy, phanh hơi […]

Phanh khí nén – Part 7: Phanh đỗ (tiếp theo)

Bài viết này là một phần 7 of 10 trong series Phanh khí nén (Air brake) Cơ bản

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về phanh đỗ lò xo, bài viết này tiếp tục trình bày về phanh đỗ theo các thiết kế khác nhau. Phanh đỗ lò xo trong hệ thống phanh khí kép Trong thiết kế này tận dụng được lợi thế của các bình chứa […]

Turbocharger – Sự khác biệt giữa tăng áp kép song song và tuần tự

Bài viết này là một phần 10 of 10 trong series Phanh khí nén (Air brake) Cơ bản

Những khác biệt nhỏ trong thiết lập tăng áp kép có thể tạo ra những thay đổi mạnh mẽ về hiệu suất và hiệu quả. Tăng áp và nạp cưỡng bức là những đặc điểm nổi bật không thể tách rời của những chiếc xe thể thao, kể cả những chiếc xe đường phố hiện […]